ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารใหม่
รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้

09 กันยายน 2562

"ข่าวดี!! ในช่วงวันที่ 10-13 กันยายน 2562 ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ มีโอกาสลดลงสูง"

จากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันอินโดในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาอย่างหนัก ขณะนี้ (09 กันยายน 2562) ปริมาณความเข้มข้น PM2.5 ในพื้นที่ จ. สตูล เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่อย่างไรก็ตามใน จ. สงขลา และ จ.ปัตตานี พบว่าค่า PM2.5 ยังคงมีค่าสูง ทั้งนี้เนื่องจาก จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ชัดว่า เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จ.สตูลมีฝนตกในพื้นที่ ทำให้ค่า PM2.5 ลดลง แต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ไม่มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เลย ทำให้ค่า PM2.5 ยังคงสูงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าค่า PM2.5 ทั้ง 2 จังหวัดมีแนวโน้มที่ลดลงจากเมื่อวาน เนื่องจากระหว่างทางการเคลื่อนที่ของมวลอนุภาคจากแหล่งกำเนิดมีฝนตกทำให้สามารถชะล้างฝุ่นละอองระหว่างทางลงได้

และข่าวดี!! ในช่วงวันที่ 10-13 กันยายน 2562 จากแบบจำลองของ ASMC พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ภาคใต้ของไทย และประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของภาคใต้ ข้อมูลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของไทย ซึ่งสภาวะเช่นนี้จะส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสลดลงสูง

ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าความเข้มข้น PM2.5 ได้จากสถานีวิจัยตรวจวัดค่าฝุ่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อ.เทพา และ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 5 สถานี ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้: http://airsouth.things.in.th

รายงานโดย สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://www.facebook.com/HazeSituationinSouthernThailand/)

ข้อมูลจาก
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
http://airsouth.things.in.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,08:17   อ่าน 348 ครั้ง