ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาลินี เย็นใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,09:43  อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดผลงาน

เปิดดูเอกสารนำเสนอ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,09:43   อ่าน 178 ครั้ง