ติดต่อเรา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เลขที่2 หมู่2 ถนนเทศบาล31   ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
เบอร์โทรศัพท์ 0-7429-1157 , fax 0-7429-1677 เบอร์โทรสาร 0-7429-1677
Email : thanaphat@ppkschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน