ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญ เมื่อ ออกจากราชการ (อ่าน 1586) 27 พ.ค. 59
แจ้งpassword หมดอายุ (อ่าน 416) 17 พ.ค. 59
แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 405) 15 พ.ค. 59
ขอรหัสผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน (อ่าน 561) 15 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียน1/2559 (อ่าน 452) 15 พ.ค. 59
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ร่วมกันใส่ชุดจีน หรือสีแดง ในวันพฤหัสที่ 4 กุมภ (อ่าน 413) 01 ก.พ. 59
ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ร่วมกันใส่ชุดสีแดง ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 58 (อ่าน 388) 21 ธ.ค. 58
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2558 (อ่าน 332) 03 ธ.ค. 58
ตารางเรียน นักเรียนเทอม 2/2559 (อ่าน 750) 30 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 1192) 04 ม.ค. 56
สอบวัดผลกลางภาคเรียน (อ่าน 761) 04 ม.ค. 56
โรงเรียนจัดอบรมทบทวนการสร้างบทเรียนออนไลน์ครั้งที่ 4 (อ่าน 894) 20 มี.ค. 55
การรับนักเรียน 30 เมษายน 2555 - 3 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1211) 16 มี.ค. 55
วันกำเนิดโรงเรียน 1 มิถุนายน 2555 (อ่าน 937) 16 มี.ค. 55