ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม

อบรมการแกะตัวหนังตะลุง
( จำนวน 54 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ประมวลภาพการแข่งขันคริกเก็ต วันที่ 2
( จำนวน 92 รูป / ดู 159 ครั้ง )
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
( จำนวน 314 รูป / ดู 385 ครั้ง )
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 8 มิถ
( จำนวน 10 รูป / ดู 73 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู-60
( จำนวน 307 รูป / ดู 814 ครั้ง )
ประกวดพานไหว้ครู
( จำนวน 448 รูป / ดู 583 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ
( จำนวน 5 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ค่ายภาษาอังกฤษ
( จำนวน 131 รูป / ดู 263 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
( จำนวน 45 รูป / ดู 406 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ ม.6
( จำนวน 56 รูป / ดู 367 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 53 รูป / ดู 282 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรมลักเสือปีการศึกษา 2559
( จำนวน 367 รูป / ดู 1896 ครั้ง )