ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูต่างชาติ

Mr.Thankgod Chime
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Ms.Almie Valdevia
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Ms. Ma. Josefy Hazel Serarzo
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Miss Laikamay C.Florendo
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Miss Ou Cui Ying
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน