ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)

Mr.Thankgod Chime
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Mrs.Almie Valdevia
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Mrs. Ma. Josefy Hazel Serarzo
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

Miss Laikamay C.Florendo
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ

ตำแหน่งว่าง
ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน