ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารใหม่
เริ่มเเล้ว!! งานวันยางพาราบึงกาฬ62 คับคั่งตัวเเทนไทย-เทศ ร่วมเปิดงานยิ่งใหญ่ (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
พาชม’บ้านรักษ์พลังงาน’งานอุ่นไอรักฯ ต้นแบบบ้านน่าอยู่ (อ่าน 4) 13 ธ.ค. 61
‘ทีมช่วยหมูป่า’ ได้อันดับ 3 ผลโหวตบุคคลแห่งปีจากผู้อ่านไทม์ (อ่าน 3) 13 ธ.ค. 61
ระวัง! 3 โรคปี 2562 ส่วนโรคพิษสุนัขบ้า อย่าประมาทปีนี้คร่าชีวิต 17 ราย (อ่าน 5) 13 ธ.ค. 61
วิธีลงทะเบียนบัตรคนจน รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร ถึงได้รับสิทธิ์ (อ่าน 9) 12 ธ.ค. 61
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงจักรยาน เปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (อ่าน 4) 10 ธ.ค. 61
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (อ่าน 4) 27 พ.ย. 61
ภาษีขายของออนไลน์ ต้องจ่ายแบบไหนถึงไม่โดนย้อนหลัง (อ่าน 1) 26 พ.ย. 61
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (อ่าน 4) 25 พ.ย. 61
สถานี ก.ค.ศ. การปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ (อ่าน 10) 24 พ.ย. 61
ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่ (อ่าน 1184) 17 ก.ค. 60
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 60 (อ่าน 604) 17 ก.ค. 60
เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 (อ่าน 1000) 24 มี.ค. 60
มติ กศจ.สงขลา อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลกกรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 633) 16 มี.ค. 60
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 487) 13 ธ.ค. 59
1 ธ.ค.59) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รัชกาลที่ 10 (อ่าน 375) 02 ธ.ค. 59
การโหลดแบบฟอร์ม (อ่าน 375) 28 พ.ย. 59
คำสั่งย้ายครู (อ่าน 422) 12 พ.ย. 59
องค์ประกอบพิจารณาการย้าย (อ่าน 404) 12 พ.ย. 59